آخرین اخبار سایت

آشنای با شهید علی غیور اصلی  

بسم الله الرحمن الرحیم
سال 59 قبل شروع جنگ،یک دوره تخصصی زیرنظرشهید علی غیور اصلی دراهوازبرای کادرهای دوره دیده وعملیاتی سپاه درپادگان پرکان دیلم که بعد شهادت شهید غیوراصلی درمهر59 نام آن پادگان را غیوراصلی گذاشتند، برگزار گردید، افرادی که در این دوره بودند اکثراً بخصوص در زمان جنگ که کمتر از سه ماه بعد از این دوره شروع شد نقش داشتند وتعدادی هم به شهدا پیوستند روحشان شاد.بعضی هم حتماً هستند ،دوره خوبی بود،غیور اصلی ازنیرومخصوص های بسیار و

ادامه مطلب  

جوک جدید...  

سوار تاکسی بودم که یه
خانم جوان با یه پسر بچه زبل ۵-۶ ساله
کنارم نشست . بچه هه
خیلی بپر بپر می کرد و تاکسی رو روی
سرش گذاشته بود .
خانومه هرچی گفت ساکت!نشد که
نشد.آخرسر خانومه یه
نیشگون اساسی از بچه هه گرفت که داد
بچه بالارفت .
بچه ی زبل با گریه گفت
منو زدی؟حالا به بابا می گم دیشب خونه ی
عمو اینا چیکار کردی.
زنه که دید خیلی ناجور شد،گفت :چیکار
کردم؟بچه هه گفت: خب
گوزیدی! حالا ما سفت خودمونو گرفته
بودیم که نخندیم و مثلا
اصلا چیزی نشنیدیم ، ولی خود زنه

ادامه مطلب  

 

وقتی نمیتونم خودمو قبول کنم چطور باید بقیه رو قبول کنم ؟
اصلا نمیتونم بفهمم من چجور ادمیم ! گای وقتا یه پدرسوختگی هایی ازم سر میزنه که اونقدر وحشتناکه که ازشون سریعا فرار میکنم . اما در عوض بعضی وقتا خوب  میشم .. نمیتونم این نسبی بودنمو قبول کنم . مخصوصا این که نمیتونم بفهمم کودوم رفتارم واقعیه . خوب بودنم یا بد بودنم . 
اره تو راست میگی . من خیلی ادعا میکنم . که  همه چیزو میدونم . کاش .. کاش هیچوقت از کساییان و مینو و ... برات حرف نزده بودم .. زندگیت خ

ادامه مطلب  

زینب زینب زینب  

زینب زینب زینب کنز حیا زینب کان وفا زینب
زینب زینب زینب درد آشینا زینب غرق بلا زینب
غم قهرمانی زهرا نیشانی
ای روح با ایمان جانیم سنه قوربان
زینب زینب زینب سرگشته دوران آواره طوفان
زینب زینب زینب حفظ عهد و پیمان شیر شه مردان
زینب زینب زینب محبوبه جانان قرآنینه قوربان
زینب زینب زینب کنز حیا زینب کان وفا زینب
زینب زینب زینب درد آشینا زینب غرق بلا زینب
غم قهرمانی زهرا نیشانی
ای روح با ایمان جانیم سنه قوربان
زینب زینب زینب شمشیر دو پهلو دان برند

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1